tirsdag 8. februar 2011

SAVN

Ej SAVNA sofaen vår, den store tv`en, senga vår, Lila, og rett og slett alle tinga våra!!!!!! No leve vi rimelig minimalistisk med kun ei toalettveske kvar, litt av kleda våre og kvar si data. Og varmepleddet mitt :) No begynde ej virkelig å savne saker og ting, og lysta til å sjå en god film/tv akkurat når det skulle passe sej e stor! 


Kunne gitt mykje for å få ligge akkurat slik på sofaen min no!!!!!!

Sjølv om ej drømme om alle tinga mine, he det no gått utrulig bra å flytte heimatt. Merka jo godt at ej/vi he budd vekke i 3 år, forskjellige vana, rutine og måta å utføre ting på! Tilpassningsnivået he vore høgt i Andanesvegen den siste månden, men som sagt he det gått som smurt :)



No e vi nærmare enn nåken gong til flytting og inflyttninga...Siste ej høyrte va snekkarane som meinte dei va ferdig til fredag! So kanskje neste veke? :)






Ingen kommentarer: