torsdag 19. august 2010

Fyste skuledag

Igår hadde ej første skuledagen min på PPU! Heldigvis va der kjende fjes fra gamle klassa mi, so ej va ikkje heilt åleine..Men unasett! Ej e skeptisk! E det ditte ej vil? Vil ej noken gong ville undervise? Ej gjekk heim med en følelse at "Nei, ditte vill ej ikkje"! Virka som alt for mykje arbeid og praksis! Og ej e jo utrulig avhengig av å kunne jobbe vedsiden av for å tjene penga;) Nei! Skal gi det en sjanse idag me, og om ej fe samme følelsen igjen, droppa ej ut;) Kan ikkje bruke ett heilt år på nåke som ej ikkje vil!

Ingen kommentarer: