lørdag 3. juli 2010

Viste du at..

Ej blir flau når folk spela på gitar? Om nåken leita fram gitaren å skal spele ei balade, blir ej so flau på deira vegne at ej må gå der i fra. Takk gud kor at du ikkje spela gitar Robert! Veit ikkje koffor, men ej he bere alltid følt det slik!

Ingen kommentarer: